Локална инсталация на ESET Managament Agent чрез Agent Live Installer

ESET Management Agent осъществява комуникацията между крайните станции, компонентите на ESET PROTECT и сървъра ESET PROTECT. ESET Management Agent трябва да бъде инсталиран на всички крайни работни станции, върху които има инсталиран компонент на ESET PROTECT или ESET Endpoint продукт.

Необходими потребителски разрешения

Тази статия предполага, че имате съответните права за достъп и разрешения за изпълнение на задачите по-долу.

Ако използвате администраторския потребител по подразбиране или не можете да изпълните задачите по-долу (опцията не е налична), създайте втори потребител на администратор с всички права за достъп.

 

Решение

“Failed to get installers"или "Failed to synchronize package repository"

Ако получите съобщение за грешка "Failed to get installers" или "Failed to synchronize package repository" докато следвате стъпките описани в тази статия е възможно вашата third-party защитна стена да блокира определени комуникации въз основа на страната на произхода им. Ако случая е такъв, препоръчваме да разрешите комуникациите за хранилището на ESET PROTECT.

Съобщение за грешка “Error 1603” по време на инсталиране на ESET Management Agent

Възможно е по време на инсталирането на ESET Management Agent да се показва известие “Error code 1603- Installation ended prematurely". Използвайте следните стъпки за отстраняване на неизправности, за да отстраните тази грешка:

  • Ако стартирате ESET Live Installer от споделено място/папка, копирайте файла върху локалния диск и опитайте да инсталирате отново.

  • Когато стартирате Agent Live installer, кликнете с десния бутон върху него и изберете Run as Administrator от контекстното меню.

Ако проблемът продължава, съберете и изпратете логове от машината използвйки ESET Sysinspector и изпратете вашата заявка за съдействие от екипа на CENTIO #Cybersecurity, като приложите създадения файл с логове.

Как се прави?

Peer сертификати и CA-та които са създадени по време на инсталацията, по подразбиране се запазват в статичната група All.

  1. Отворете уеб конзолата ESET PROTECT във вашия уеб браузър и влезте в профила си.

  2. Изберете Quick links → Other Deployment Options.  3. Изберете Create Agent Live Installer. В секцията Create Agent Live Installer, може да изберете Create Installer или Select Existing. В този пример е избрана опцията Create Installer.

 

4. Изберете Configuration и кликнете върху Select под Parent group (optional), за да изберете групата, в която компютърът ще принадлежи след инсталацията. Изберете OK .

5. Изберете Finish.

Отдалечени клиенти

Ако създавате Live installer , за да позволите на отдалечени клиенти да се регистрират в централен ESET PROTECT сървър, изберете Configuration. В полето Server Hostname (Optional) въведете публично напълно квалифицирано име на домейн (FQDN) или публичен IP адрес за сървъра на ESET PROTECT и след това кликнете върху Finish.


6. Изберете Download под файла(файловете) за инсталиране, който желаете да изпратите към клиентските компютри. Обърнете внимание на запазеното местоположение на .zip файла.

 

7. Предоставете компресирания Live installer файл/файлове към таргетираните от вас компютри, използвайки имейл, споделена папка или преносима медиа (USB флаш устройство или CD).

Потребители на macOS:

Продължете със стъпка 8 в следващата статия, за да инсталирате ESET Management Agent на клиент на macOS с помощта на Agent Live Installer.

 

8. На клиентския компютър разархивирайте Live Installer файла, използвайки програма като Winzip или7Zip.

9. Кликнете два пъти с мишката върху файла, който сте разархивирали на клиентската машина, за да инсталирате ESET Management Agent.

10. Ако извършвате нова инсталация на ESET PROTECT, преминете към Стъпка 5 от статията: Deploy or upgrade ESET endpoint products using ESET PROTECT.


 


Ръководство на английски език: Use Agent Live Installer to deploy the ESET Management Agent

Свързани материали