Как да създам статична или динамична потребителска група в ESET PROTECT?


Статична Група:

 1. Отворете ESET PROTECT Web Console във Вашият браузър и влезте в профила си.
 2. Кликнете върху Computers, изберете иконата на зъбно колело до която и да е група и изберете New Static Group.

  admin_create_new_sg

 3. Въведете име и описание за статичната група в полетата Name и Description. По желание можете да промените Parent group. По подразбиране родителската група е групата, която сте избрали, когато сте започнали да създавате новата статична група. Ако искате да промените нейната родителска група, кликнете върху Change Parent Group и изберете родителска група от дървото. Родителят на новата статична група трябва да е статична група. Не е възможно статична група да бъде включена в динамична група. Кликнете върху Finish, за да създадете новата статична група.

  admin_new_static_group_wizard

Динамична Група:

 1. Отворете ESET PROTECT Web Console във Вашият браузър и влезте в профила си.
 2. Кликнете върху Computers, изберете иконата на зъбно колело до която и да е група и изберете New Dynamic Group. Ще се появи нов съветник за динамична група.

  admin_create_new_dg_02

 3. Въведете име и описания за динамичната група в полетата Name.

 4. Можете да промените родителската група, като кликнете върху Change Parent Group.

  admin_DG_wizard

 5. Кликнете върху Template. Всяка динамична група се създава от шаблон, който определя как групата филтрира клиентски компютри. Неограничен брой динамични групи могат да бъдат създадени от един шаблон.
  - Ако искате да създадете групата от предварително дефиниран шаблон или от шаблон, който вече сте създали , кликнете върху Choose existing и изберете подходящия шаблон от списъка.
  - Ако не сте създали никакви шаблони и никой от предварително дефинираните шаблони в списъка не ви подхожда, кликнете върху New и следвайте стъпките, за да създадете нов шаблон .

  За повече случаи на използване как да създадете нова динамична група въз основа на шаблон на динамична група с правила, вижте примери .

  admin_dg_teplate_choose_existing

 6. Кликнете върху SummaryНовата група ще се появи под родителската група.


Ръководствата на английски език:   Create a new Static Group
                                                           Create a new Dynamic Group

Свързани материали