Локална инсталация на ESET Managament Agent чрез All-in-one installer


ESET Management Agent осъществява комуникацията между крайните станции, компонентите на ESET PROTECT и сървъра ESET PROTECT. ESET Management Agent трябва да бъде инсталиран на всички крайни работни станции, върху които има инсталиран компонент на ESET PROTECT или ESET Endpoint продукт.

С All-in-one installer може да свалите и съберете ESET Management Agent и избраният от вас ESET продукт в един инсталационен пакет, който да използвате за инсталация на клиентските компютри.

All-in-one installer съдържа ESET Management Agent, ESET продукт, лиценз, и политики в пре-конфигуриран .exe инсталационен пакет.

Инструкции

Създайте All-in-one installer използвайки ESET PROTECT Web Console или ESET PROTECT Cloud Web Console

 

Следвайте инструкциите по-долу, за да използвате ESET PROTECT или ESET PROTECT Cloud, за да създадете пакет, съдържащ ESET Management Agent, ESET Windows продукта (крайна станция/сървър), политики, лиценз и конфигурация за управление на ESET PROTECT.

 1. Отворете уеб конзолата ESET PROTECT във вашия уеб браузър и влезте.

  или
  Отворете ESET PROTECT Cloud Web Console във вашия уеб браузър и влезте.

 2. Отворете секция Quick Links, след което изберете Other Deployment Options.
 3. В секция Local Deployment, изберете Create All-in-one installer (Windows only) и след това кликнете върху Create Installer. 4. Под Package contents изберете опцията Security product. Ако имате активен ESET Full Disk Encryption лиценз, може да поставите отметка до Full Disk Encryption. Премахнете отметката до Participate in product improvement program, ако не сте съгласни да се изпращат доклади за сривове и телеметрични данни до ESET.Включете ESET Enterprise Inspector Agent в инсталатора

За да включите Enterprise Inspector Agent в инсталатора, кликнете върху Enterprise Inspector Agent  и кликнете върху Select или Create.
За повече информация относно конфигурирането на Enterprise Inspector Agent да работи с вашия продукт на ESET за крайната работна станция, вижте статията.

 

5. Кликнете върху Security Product. В тази секция можете:

 • Изберете лиценза/license, с който ще лицензирате продуктите в инсталатора.

 • Отворете списъка с продукти под Product/Version и изберете ESET продукта за крайна станция/сървър.

 • Language (по избор) - Ако желаете изберете друг език за съветника за инсталация.

 • Configuration Policy (по избор) - Изберете политика, която ще бъде наложена върху продукта на ESET.

 • Поставете отметка в квадратчето до I accept the terms of the application End User License Agreement and acknowledge the Privacy Policy.

 • По желание поставете отметка в квадратчето за Enable The ESET LiveGrid® feedback systemЗа повече информация относно ESET LiveGrid®.

 • По желание поставете отметка в квадратчето за Enable detection of potentially unwanted applications. За повече информация относно откриването на потенциално нежелани приложения.

 

Само Endpoint продуктите на ESET версия 6.4 и по-нови ще позволяват автоматично активиране на продукта

Ако изберете версия 6.3 или по-стара, автоматичното активиране на продукта няма да работи и ще трябва да активирате продукта по-късно. Продуктите на ESET за крайни станции версия 6.4 и по-нови ще се активират автоматично по време на инсталацията.


6. Ако сте посочили парола по време на инсталацията на ESET PROTECT, отворете Certificate и напишете вашата парола за достъп/тайна фразa (Certificate passphrase).

 

7. Запазете файла на споделено място/папка, до което имат достъп крайните станции, на които ще бъде инсталиран.

8. Използвайки администраторски акаунт, стартирайте All-in-one инсталационния пакет.
(Например PROTECT_Installer_x64_en_US.exe)

Рестартирам

Потребителите на ESET Server/Mail Security трябва да рестартират сървъра след завършване на надстройката.

 


“Тиха” инсталация на all-in-one инсталационен пакет:

Можете да инсталирате пакета all-in-one от ESMC уеб конзола, без взаимодействие с потребителя (безшумен режим). Уверете се, че следните изисквания са изпълнени, преди да използвате този метод:

 • Съхранявате инсталационния пакет локално на определеното устройство.

 • Извършвате “безшумна” инсталация от акаунт с администраторски права.

 • Препоръчваме Ви да стартирате command prompt като администратор.

 • Използвате .exe тип на инсталатора.

Ако всички изброени изисквания са спазени, изпълнете стъпките по-долу, за да извършите безшумна инсталация:

 1. В команден прозорец отидете до локацията на пакета.

 2. Изпълнете инсталационния пакет с --silent и --accepteula параметри (Пример: C:\Users\Admin\Downloads\PROTECT_Installer_x64_en_US.exe --silent --accepteula).

  Ако активирате ESET AV Remover по време на създаването на All-in-one инсталационния пакет , вече можете да използвате параметъра --avr-disable , за да деактивирате ESET AV Remover (Пример: C:\Users\Admin\Downloads\PROTECT_Installer_x64_en_US.exe --silent --accepteula --avr-disable).

 3. Сега инсталацията ще продължи в безшумен режим (по време на инсталацията няма да се появи прозорец показващ процеса на инсталация).

 4. Пакетът ще бъде инсталиран с настройките по подразбиране.

Настройки за “тиха“ инсталация

По подразбиране при безшумна инсталация ще се използват следните настройки:

 • EULA е прието.

 • ESET LiveGrid е включено.

 • Засичане на потенциално нежелани приложения е изключено.

Тези настройки по подразбиране могат да бъдат променени щом процеса на инсталация приключи. Те също могат да бъдат променени във вашия инсталационен пакет по време на конфигурация. В полето Configuration type можете да изберете конфигурация от списъка с политики. Изберете политика за ESET Management Agent и политика за вашия продукт за сигурност ESET (не можете да създадете нова политика в този момент).

 


Ръководство на английски език: Deploy the ESET Management Agent and the ESET endpoint product together from ESET PROTECT or ESET PROTECT Cloud