Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Проблем

Решение

Създайте задачи за инсталиране на софтуер и ги насочете към съответните динамични групи.

...

В продължение на статията: Sort your Endpoints using the Dynamic Groups in ESET PROTECT

...

Създайте задача за инсталиране на софтуер (Software Install task) за ESET Endpoint Antivirus 6.5.2132.6

...

 1. Отворете уеб конзолата ESET PROTECT във вашия уеб браузър и влезте.

 2. Кликнете върху Tasks → New → Client Task.

  Image Removed

  (кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер)

  Image Added


 3. В раздел Basic, задайте име в полето Name (Пример: "Install Endpoint Antivirus 6.5.2132.6".) и изберете Software Install от падащото меню Task. Кликнете върху Continue.

  Image Added


 4. В раздел Settings, изберете Choose package, след това изберете ESET Endpoint Antivirus version 6.5.2132.6. и кликнете върху OK.

  Image Added


Info

ESET Dynamic Threat Defense (EDTD)

Ако сте закупили лиценз за ESET Dynamic Threat Defense, поставете отметка в квадратчето до Activate ESET Dynamic Threat Defense (EDTD).

5. Поставете отметка до I accept the terms of the application End User License Agreement

...

and acknowledge the Privacy Policy. Уверете се, че отметките пред The ESET LiveGrid feedback system and Detection of Potentially Unwanted Applications са поставени и изберете Finish.

...

(кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер)

...

6. Изберете Create Trigger, след това изберете Target и Endpoint Antivirus 5 and 6.0-6.5 динамична група.

7. Изберете Finish, за да стартирате задачата. Щом задачата за инсталиране на софтуер бъде завършена, всички управлявани крайни точки във вашата мрежа ще бъдат актуализирани.

...

...

Създаване на задача за инсталиране на софтуер за ESET Endpoint Security 6.5.2132.6

Повторете стъпките от раздел I. и създайте ESET Endpoint Security 6.5.2132.6 по-горе, за да създадете задача за инсталиране на софтуер, за да инсталирате ESET Endpoint Security 6.5.2132.6 и да я стартирате в динамичната група Endpoint Security 5 и 6.0-6.5.

...

Създаване на задача за инсталиране на софтуер за ESET Endpoint Antivirus

...

9.

...

0

Повторете стъпките от раздел I. и създайте ESET Endpoint Antivirus 7.3 по-горе, за да създадете задача за инсталиране на софтуер, за да инсталирате ESET Endpoint Antivirus 79.3 и да го стартирате при 0 и я стартирайте в динамични групи с Endpoint Antivirus продукт версия 9.0 и по-стар от версия 7.3.

...

стари.

...

Създаване на задача за инсталиране на софтуер за ESET Endpoint Security

...

9.

...

0

Повторете стъпките от раздел I. и създайте ESET Endpoint Security 7.3 по-горе, за да създадете задача за инсталиране на софтуер, за да инсталирате ESET Endpoint Security 79.3 и да го стартирате при 0 и я стартирайте в динамични групи с  Endpoint Security продукт версия 9.0 и по-стар от версия 7.3.

...

стари.

...

Създаване на задача за деинсталиране на софтуер (Software Uninstall task) за ESET Endpoint Antivirus 6.6

За да понижите версията на ESET Endpoint продукта от 6.6 към 6.5 първо ще трябва да деинсталирате версия 6.6.

 1. Отворете ESMC Web Console и изберете уеб конзолата ESET PROTECT във вашия уеб браузър и влезте.

 2. Кликнете върху Tasks → New → Client Task.

  Image Removed

  (кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер)

  Image Added


 3. В раздел Basic, въведете име в полето Name (Пример: "Uninstall Endpoint Antivirus 6.6".) и изберете Software Uninstall от падащото меню Task. Кликнете върху Continue.

  Image Added


 4. В раздел Settings, изберете Select package to uninstall, след което ESET Endpoint Antivirus version 6.6 и изберете Finish.Поставете отметка до I accept the terms of the application End User License Agreement за Privacy Policy и изберете кликнете върху OK.

  Image Added


 5. Кликнете върху Finish.

  Image Added

 6. Изберете Create Trigger, след което Target и изберете Endpoint Antivirus 6.6 динамична група.

 7. Изберете Finish, за да стартирате задачата. Щом задачата за деинсталация на софтуер завърши, всички уловени крайни станции ще се появят в No Endpoint installed динамична група.

...

Инсталиране ESET Endpoint Antivirus 6.5.2132.6 на неуправляваните компютри

Стартирайте задача за инсталиране на ESET Endpoint Antivirus 6.5.2132.6 към динамична група No Endpoint installed.

...

VII. Създайте задача за деинсталация (Software Uninstall task), за да деинсталирате ESET Endpoint Security 6.6

Повторете стъпките от раздел V. за Създаване на задача за деинсталиране на софтуер (Software Uninstall task) за ESET Endpoint Antivirus 6.6 и създайте Uninstall ESET Endpoint Security 6.6 Software Uninstall task, за да деинсталирате ESET Endpoint Security 6.6 и стартирайте задачата към динамична група Endpoint Security 6.6.

...

Инсталирайте ESET Endpoint Security 6.5.2132.6 на неуправляваните компютри

Стартирайте ESET Стартирайте задачата за инсталиране на ESET Endpoint Security 6.5.2132.6 Software Install към динамична група No Endpoint installed.

...

Ръководство на английски език: Update your Endpoints Upgrade or downgrade ESET endpoint products remotely using the ESET Security Management Center 7PROTECT

Свързани материали

Content by Label
update upgrade endpoint antivirus security product eset management center
showLabelsfalse
max5
spacescom.atlassian.confluence.content.render.xhtml.model.resource.identifiers.SpaceResourceIdentifier@121dc
showSpacefalse
sortmodified
typeshowSpacepagefalse
reversetruelabels
typepage
cqllabel in ( "upgrade" , "antivirus" , "security" , "product" , "update" , "endpoint" , "eset" , "management" , "center" ) and type = "page" and space = "KBS"
labelsupdate upgrade endpoint antivirus security product eset management center
Page Properties
hiddentrue

Related issues