Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Device management (Управление на устройства)

  • License management (Управление на лицензи)

  • ESET Anti-Theft (Защита срещу кражба)

  • ЕSET Parental Control (Родителски контрол)

  • ESET Password Manager (Управление на паролите)

Note

При регистрация в портала е важно да посочите същият имейл адрес, с който е регистриран лиценза ви.

...

Добавяне на лиценз към портала

...