Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

За да разпространите ESET Managament Agent, използвайки SCCM, следвайте описаните стъпки:

  1. Добавете ESET Management Agent installer .msi файла и install_config.ini файл в споделена папка.

    Image Removed(кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер)Image Added

Note

ВАЖНО!

Клиентските комютри трябва да имат права за четене и изпълнение (read/execute access) на споделената папка.

...

(кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер)

...

2. Отворете SCCM конзолата и кликнете върху Software Library. В Application Management с десния бутон на мишката кликнете върху Applications и изберете Create Application. Изберете Windows Installer (*.msi file).

...


3. Прегледайте цялата необходима информация за приложението и изберете Next.

...

(кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер)

...

4. С десен бутон на мишката кликнете върху приложението ESET Management Agent, изберете Deployment Types таб, изберете only deployment, след което изберете Edit.

...

(кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер)

...


5. Изберете секция Requirements, след което изберете Add. Изберете Operating system от Condition падащо меню, изберете One of от Operator падащо меню и след това определете операционните системи, върху които ще инсталирате, поставяйки отметка в квадратчето до съответната ОС. Избертете OK щом приключите с избора и кликнете върху OK, за да затворите останалите прозорци и да запазите промените направени от вас.

...

(кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер)

...

(кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер)

...

6. В System Center Software Library, с десен бутон на мишката, кликнете върху вашето ново приложение и изберете Distribute Content от контекстното меню. Следвайте стъпките в Deploy Software Wizard, за да завършите разпространението на приложението.

...

(кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер)

...

(кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер)

...

(кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер)

...


...


...


7. С десен бутон на мишката кликнете върху приложението и изберете Deploy. Следвайте стъпките в инсталационния процес и изберете къде искате да разпространите агента.

...

(кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер)

...

(кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер)

...

(кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер)

...

(кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер)

...

(кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер)

...

(кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер)

...

(кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер)

...

(кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер)

...

Image Added


...


...


...


...


...


...

...

Ръководство на английски език: Deployment steps - SCCM

Свързани материали

Content by Label
eset deployment agent remote managament esmc center endpoint antivirus security sccm
showLabelsfalse
max5
spacescom.atlassian.confluence.content.render.xhtml.model.resource.identifiers.SpaceResourceIdentifier@121dcshowSpacefalse
sortmodified
typeshowSpacepagefalse
reversetruelabels
typepage
cqllabel in ( "antivirus" , "esmc" , "security" , "agent" , "remote" , "eset" , "deployment" , "endpoint" , "sccm" , "managament" , "center" ) and type = "page" and space = "KBS"
labelseset deployment agent remote managament esmc center endpoint antivirus security sccm
Page Properties
hiddentrue

Related issues