Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Тази статия описва как да инсталирате агент върху клиентски машини, чрез ESET Security Management Center (ESMC) PROTECT Web Console.

По този начин може да преинсталирате ESET Management Agent на клиенски машини, които са прекъснали връзката си по някаква причина или имат нужда от преинсталация на агент, използвайки.

Също така може да инсталирате агент върху клиентски машини, на които е необхдоимо или са прекъснали връзката си, защото са опитали да се свържат към несъществуващ сървър.

Инструкции

...

Note

Изисквания за дистанционна инсталация

Уверете се, че отговаряте на изискванията за отдалечена инсталация на ESET Management Agent:

 • Deployment on Windows targets

 • Инсталация на машини с Linux или macOS: Уверете се, че целевата машина има активиран SSH daemon и работи на порт 22 и защитна стена не блокира тази връзка. Използвайте следната команда (заменете IP адреса с IP на вашия ESET PROTECT Server), за да добавите изключение в защитната стена на Linux: iptables -A INPUT -s 10.0.0.1 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -j ACCEPT

 • Инсталация на Linux машини: Изберете потребител с разрешение за използване на sudo командата или root потребител. Ако root се използва, ssh услугата трябва да ви позволи да влезете като root.

Info

Преинсталация на агент

За да инсталирате повторно ESET Management Agent, никога не премахвайте текущо инсталирания агент. Изпълнете задачата за инсталация на агент върху текущо инсталирания агент. Когато премахнете агента, новият агент може да започне да изпълнява стари задачи след новото внедряване.

За да инсталирате или преинсталирате ESET Management Agent с помощта на ESET PROTECT, следвайте стъпките по-долу:

 1. Отворете уеб конзолата ESET PROTECT във вашия уеб браузър и влезте.

 2. Изберете Tasks → New → Server Task.

  Image Removed(кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер)Image Added


 3. Въведете Name и по желание Description за вашата задача. Изберете Agent Deployment от падащото меню Task.

  Image Removed

  (кликенте тук, за да видите изображението в пълен размер)

  Image Added

4. Изберете Settings и конфигурирайте настройките, изброени по-долу, според вашите предпочитания (полетата, отбелязани с * са задължителни). Кликнете върху ESMC Certificate и проверете дали е избран правилният сертификат, създаден по време на инсталацията. След това щракнете върху Finish.

...

ESET PROTECT Server може автоматично да избере подходящия инсталационен пакет на агент за операционни системи.

 • * Targets — Изберете клиентитекомпютрите, които ще получат тази задача. Изберете Targets, навигирайте до групата, към която принадлежат целевите работните станции, изберете целевите клиенти компютри и след това изберете OK.

...

 • Server hostname — Въведете hostname на сървъра, ако името на хоста на клиента се различава от това на сървъра. Като алтернатива можете да въведете IP адреса.

 • * Username/Password — Полетата за Username и Password са за потребителя с достатъчни права за извършване на отдалечена инсталация на агент (това не е вашето потребителско име изадено от ESET).
  Потребителското име трябва да бъде въведено в следния формат: %domanname%%domainname%\AdminUsername.

 

 • Server hostname — Въведете hostname на сървъра, ако името на хоста на клиента се различава от това на сървъра. Като алтернатива можете да въведете IP адреса, ако имате проблеми с разрешаването hostname.

...

 • * Peer certificate/ESMC certificate — Това са сертификат за сигурност (security certificate) и сертификат за достовереност (certificate authority), необходими за инсталация на агент. Можете да използвате наличните сертификати по подразбиране или да използвате персонализирани сертификати.

 

 • Custom certificate — Ако използвате персонализиран сертификат за удостоверяване, отидете до него и го изберете при инсталиране на агента.

...

 • Certificate passphrase — По желание можете да създадете парола за сертификата. Ако приложите парола за сертификат, потребителите ще трябва да я въведат, преди да могат да инсталират ESET Management Agent, използвайки този сертификат.

 • Премахнете отметката до Participate in product improvement program ако не сте съгласни да се изпращат доклади за сривове и телеметрични данни до ESET. Ако отметката не е премахната, до ESET ще се изпращат доклади за сривове и телеметрични данни.

5. Кликнете върху  ESET PROTECT Certificate и проверете дали е избран правилният сертификат, създаден по време на инсталацията.

6. Изберете секция Summary, за да прегледате конфигурираните от вас настройки .

Повторете Agent deployment task, за да приложите новия си сертификат към ESET Managament агентите на клиентски компютри.

и след това кликнете върху Finish.


Ако предприемате нова инсталация на ESMCESET PROTECT, продължете със стъпка 5 - разпространение на ESET Endpoint продукти на клиентските ви компютри.

...

Widget Connector
overlayyoutube
_templatecom/atlassian/confluence/extra/widgetconnector/templates/youtube.vm
width650px
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=X5nae7HyOWQ
height400px

...

Ръководство на английски език: Remotely install or reinstall the ESET Management Agent using ESET Security Management Center (7.x)PROTECT

Свързани материали

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacescom.atlassian.confluence.content.render.xhtml.model.resource.identifiers.SpaceResourceIdentifier@121dc
sortmodified
showSpacefalse
reversetrue
typepage
cqllabel in ( "installation" , "nod" , "security" , "task" , "install" , "eset" , "endpoint" , "managament" , "antivirus" , "esmc" , "agent" , "nod32" , "center" , "management" ) and type = "page" and space = "KBS"
labelseset endpoint install installation managament center esmc management agent task nod nod32 antivirus security
Page Properties
hiddentrue

Related issues