Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

ESET Managament Management Agent улеснява осъществява комуникацията между клиентските компютри и другите компоненти на ESET Security Management Center (ESMC) като ESMC Serverкрайните станции, компонентите на ESET PROTECT и сървъра ESET PROTECT. ESET Management Agent трябва да бъде инсталиран на всички клиентски компютри, където са инсталирани други компоненти на ESET Security Management Center или Endpoint продукти на ESET.

...

крайни работни станции, върху които има инсталиран компонент на ESET PROTECT или ESET Endpoint продукт.

Note

Необходими потребителски разрешения

Тази статия предполага, че имате съответните права за достъп и разрешения за изпълнение на задачите по-долу.

Ако използвате администраторския потребител по подразбиране или не можете да изпълните задачите по-долу (опцията не е налична), създайте втори потребител на администратор с всички права за достъп.

Решение

Tip

“Failed to get installers"или "Failed to synchronize package repository"

Ако получите съобщение за грешка "Failed to get installers" или "Failed to synchronize package repository" докато следвате стъпките описани в тази статия е възможно вашата third-party защитна стена да блокира определени комуникации въз основа на страната на произхода им. Ако случая е такъв, препоръчваме да позволите комуникации до и от Словакия на вашата защитна стена разрешите комуникациите за хранилището на ESET PROTECT.

Съобщение за грешка “Error 1603” по време на инсталиране на ESET Management Agent

Възможно е по време на инсталирането на ESET Management Agent да се показва известие “Error code 1603- Installation ended prematurely". Използвайте следните стъпки за отстраняване на неизправности, за да отстраните тази грешка:

 • Ако стартирате ESET Live Installer от споделено местоположениемясто/папка, копирайте файла върху локалния диск и опитайте да инсталирате отново.

 • Когато стартирате Agent Live installer, кликнете с десния бутон върху него и изберете Run as Administrator от контекстното меню.

Ако проблемът продължава, съберете и изпратете логове от машината използвйки ESET Sysinspector и изпратете вашата заявка за съдействие от екипа на CENTIO #Cybersecurity, като приложите създадения файл с логове.

Note

ESET Security Management Center (ESMC) 7 User Permissions

Тази статия предполага, че вашият ESMC потребител има правилните права за достъп и разрешения за изпълнение на задачите по-долу.

Ако все още използвате Администраторски потребител по подразбиране или не можете да изпълните задачите по-долу (опцията е в сив цвят), вижте следната статия, за да създадете втори потребител като администратор с всички права за достъп (това трябва да направите само веднъж) :

Инструкции

Преглед на правилата, необходими за достъп на потребителя с най-малко привилегии

Потребителят трябва да има следните разрешения за своята home група:

Functionality

Read

Use

Write

Stored Installers

Потребителят трябва да има следните разрешения за групата, която съдържа модифицирания обект:

Functionality

Read

Use

Write

Certificates

 

Потребителят трябва да има следните разрешения за всеки засегнат обект:

Functionality

Read

Use

Write

Groups & Computers

След като тези разрешения са налице, следвайте стъпките по-долу.

Как се прави?

Peer сертификати и CA-та който които са създадени по време на инсталацията, по подразбиране се запазват в статичната група All.

 1. Отворете ESET Security Management Center Web Console (ESMC Web Console) във вашият уеб конзолата ESET PROTECT във вашия уеб браузър и влезте в профила си.

 2. Изберете Quick links → Other Deployment Options.

  Image Removed(кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер)Image Added


 3. Изберете Create Agent Live Installer. В секцията Create Agent Live Installer, може да изберете Create Installer или Select Existing. В този пример е избрана опцията Create Installer.

  Image Removed

  (кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер)

  Image Added

4. Изберете Configuration и кликнете върху Select под Parent group (optional),за да изберете групата, в която компютърът ще принадлежи след инсталацията. Изберете OK .

5. Изберете Finish.

Note

Отдалечени клиенти

Ако създавате Live installer , за да позволите на отдалечени клиенти да се регистрират в централен ESMC ESET PROTECT сървър, изберете Конфигурация Configuration. В полето Име на хост на сървъра (по избор Server Hostname (Optional) въведете публично напълно квалифицирано име на домейн (FQDN) или публичен IP адрес за ESMC сървъра на ESET PROTECT и след това щракнете върху Готово.

Ако създавате live installer, за да позволите на отдалечени клиенти да се чекират към централния ESMC сървър, изберете Configuration. В полето Server Hostname (Optional), въведете публичното квалифицирано име на домейн (public fully qualified domain name - FQDN) или публичен IP адрес на ESMC Server, след което изберете Finish.

...

кликнете върху Finish.

...


6. Изберете Download под файла(файловете) за инсталиране, който желаете да изпратите към клиентските компютри. Отбележете Обърнете внимание на запазеното местоположение на .zip файла.

...

7. Предоставете компресирания Live installer файл/файлове към таргетираните от вас компютри, използвайки имейл, споделена папка или преносима медиа (USB флаш устройство или CD).macOS потребители: продължете със стъпка 3, описана тук, за да инсталирате ESET агент за управление на macOS

Info
Потребители на macOS:

Продължете със стъпка 8 в следващата статия, за да инсталирате ESET Management Agent на клиент на macOS с помощта на Agent Live Installer.

8. На клиентския компютър извлечете разархивирайте Live Installer файла, използвайки програма като Winzip или7Zip.

9. Кликнете два пъти с мишката върху файла, който сте извлекли разархивирали на клиентската машина, за да инсталирате ESET Management Agent.

10. Ако сте предприели извършвате нова инсталация на ESMCESET PROTECT, преминете към стъпка 5Стъпка 5 от статията: Deploy or upgrade ESET endpoint products using ESET PROTECT.

...

Widget Connector
overlayyoutube
_templatecom/atlassian/confluence/extra/widgetconnector/templates/youtube.vm
width650px
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=fhsi2a4gSTU&feature=youtu.be
height400px

...

Ръководство на английски език: https://support.eset.com/en/kb6739-use-agent-live-installer-to-deploy-the-eset-management-agent-7x# Use Agent Live Installer to deploy the ESET Management Agent

Свързани материали

Content by Label
eset nod nod32 security endpoint managament agent live installer esmc center deploy
showLabelsfalse
max5
spacescom.atlassian.confluence.content.render.xhtml.model.resource.identifiers.SpaceResourceIdentifier@121dc
showSpacefalse
sortmodified
typeshowSpacepagefalse
reversetruelabels
typepage
cqllabel in ( "nod" , "esmc" , "security" , "deploy" , "agent" , "nod32" , "live" , "eset" , "endpoint" , "managament" , "installer" , "center" ) and type = "page" and space = "KBS"
labelseset nod nod32 security endpoint managament agent live installer esmc center deploy
Page Properties
hiddentrue

Related issues