Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Ако Вашата операционна система Windows 7 не е конфигурирана да свали и инсталира последните налични ъпдейти автоматично, може да го направите ръчно като изберете Start menu>Control Panel>System and Security>Windows Update>Chek Update>Check for updates и изберете Install updates

...

От тук може да свалите инсталационния пакет за избрано от Вас решение и версия: 

...